Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 56 výsledků.

  Pravěk

  Encyklopedie pravěku a jejich života: Doba kamenná | Paleolit | Neolit | Eneolit | Doba bronzová | Doba železná | Halštat | Latén | Lokality - nálezy | Současnost pravěku | Literatura o pravěku | Časová ...

  Eneolit

  Doba kamenná - Eneolit  ...

  Hrbovice - Záchranný výzkum 2017

  ... kde má v mírném svahu nad Ždírnickým potokem v budoucnu vyrůst nová skladovací hala, bylo po skrývkách ornice zjištěno rozsáhlé pravěké sídliště a menší kostrové pohřebiště z pozdní doby kamenné (eneolitu) ...

  Pohřbívání v době kamenné

  ... bude hned několik pravěkých kulturních celků od neolitické kultury s lineární keramikou až po samotný závěr eneolitu a kulturu se zvoncovitými poháry. Dále bude představena unikátní lokalita v Brodku u ...

  Brno - areál Vlněna

  ... Archeologové našli celkem asi deset bedýnek zlomků, z nichž se po očištění mnohdy dají sestavit celé nádoby. Kromě středověkých aktivit zaznamenána také pravěká souvrství obsahující nálezy z období eneolitu, ...

  Brodek u Prostějova - svatyně

  ... kontinentální Evropě pozdního eneolitu žádných odpovídajících analogií - lze v ní však spatřovat nejen tradici středoevropských neolitických sociokultovních architektur (tzv. „rondelů“), ale i prvky objektů ...

  Třebosice - nález figurky kozla

  ... Podle určené datace pochází z přelomu neolitu a eneolitu, tedy mladší a pozdní doby kamenné. To je doba řádově 4200 let před naším letopočtem," říká objevitelka sošky, archeoložka Východočeského muzea ...

  -0 Kronika pravěku do roku 0

  ... Eneolit - střídání mnoha kultur, používání sekeromlatů a seker, vozy - 3800 - 3500 př. Kr. - kultura nálevkovitých pohárů - 3500 - 2800 př. Kr. - české země se dostávají do sféry kultury badenské, rozšiřuje ...

  Horoměřice – pravěké kultovní středisko?

  ... posun mezi vznikem jam a půdorysem domnělé svatyně nebyl příliš velký - všechny pocházejí z eneolitu - pozdní doby kamenné. Datovací rozmezí se zúžilo zhruba do let 4000-2500 př. Kr. Čeká se také na výsledek ...

  Horoměřice - záhadná stavba

  ... dobrá zpráva. Můžeme říci, že všechny tyto objekty pocházejí z eneolitu - pozdní doby kamenné; zatím ale nevíme, z jaké její fáze. Teoreticky mohou pocházet i ze začátku doby bronzové, ale tato možnost  ...

  Bubeneč - Archeologický výzkum v roce 2011

  ... úrovněmi zahloubených objektů. Pokrývají neolitické (kultury s lineární a vypíchanou keramikou) a eneolitické období (jordanovská či michelsberská kultura), dobu bronzovou (knovízská kultura, především ...

  Archeologie pravěkých Čech Sv. 1-8

  ... Čech 3. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2007, 118 s. s obr., česky. ISBN: 978-80-86124-71-1 Svazek 4: Neustupný, Evžen (ed.) et al.: Eneolit. Archeologie pravěkých Čech 4. ...

  Dolní Zálezly

  Lokace: Okres: Ústí nad Labem, Ústecký kraj,eneolit  ...

  Domoušice

  Lokace: Okres: Louny, Ústecký kraj,eneolit, doba bronzová, halštat, Keltové  ...

  Doubravice

  Lokace: Okres: Plzeň-sever, Plzeňský kraj,eneolit  ...

  Drahanovice

  Lokace: Okres: Olomouc, Olomoucký kraj,eneolit Keltové,Slované  ...

  Otaslavice

  Lokace: Okres: Prostějov, Olomoucký kraj Období: doba kamenná, paleolit, eneolit, doba bronzová, Keltové Na území obce Otaslavice se nacházejí Hradiště Obrova noha a Hradiště Kopaniny.  ...

  Chloumek

  Lokace: Okres: Mladá Boleslav, Středočeský kraj,eneolit, doba bronzová Slované  ...

  Ivančice

  Lokace: Okres: Brno-venkov, Jihomoravský kraj,eneolit, doba bronzová Keltové,Slované  ...

  Jenštějn

  Lokace: Okres: Praha-východ, Středočeský kraj,eneolit, doba bronzová, halštat, Keltové,doba římská  ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo