Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 61 výsledků.

  Pravěk ...

  Encyklopedie pravěku a jejich života: Doba kamenná | Paleolit | Neolit | Eneolit | Doba bronzová | Doba železná | Halštat | Latén | Lokality - nálezy | Současnost pravěku | Literatura o pravěku | Časová ...

  Knihovna

  Knihy - archeologie: Archeologie a experimenty | Pravěk | Keltové | Germáni | Slované | Středověk  ...

  Kamenné stránky

  Kamenné stránky - cesty za megalitickými památkami Původní myšlenkou, která mne vedla k vytvoření této sbírky bylo jen shromáždit fotografie z různých lokalit mého putování po pravěkých památkách na jednom ...

  Doba kamenná

  Pravěk - Doba kamenná  ...

  Boiohaemum

  ... Archeologie, Místopis, Knihovna, Pravěk, Keltové, Germáni, Slované a Středověk.  ...

  Cesta do pravěku Blanenska ...

  ... pravěkých epoch, tak jak utvářely místní krajinu a její obyvatele. Vydáme se z 12. století hlouběji do historie, až do dob, kdy místní jeskyně obývali neandrtálci, a společně prozkoumáme unikátní artefakty ...

  Těšetice-Kyjovice neolitický rondel

  Významná pravěká lokalita, která se zapsala do dějin výzkumu evropského neolitu je objev kruhového sociokultovního areálu – tzv. rondelu. Ten byl v letech 1968-1978 prvním komplexně prozkoumaným objektem ...

  Hrbovice - Záchranný výzkum 2017

  Od 4. září 2017 prováděli archeologové Muzea města Ústí nad Labem záchranný archeologický výzkum na pravěké polykulturní lokalitě na katastru zaniklé obce Hrbovice na Ústecku. Na ploše asi dvou hektarů, ...

  Otaslavice - Hradiště Obrova noha

  ... i v době bronzové a železné, a také Slovany. Zachovaly se zde pozůstatky valů a příkopů. Při záchranném výzkumu hradiska Obrova noha u Prostějova archeologové objevili pravěkou chatu s pecí a zachovalými ...

  Východočeské muzeum v Pardubicích

  Archeologická expozice Proti proudu času - Pardubicko v pravěku a raném středověku představuje návštěvníkům především pravěký a raně středověký vývoj Pardubicka. Koncept je odvozen od slavného filmu ...

  Vysoké Pole - Hradiště Klášťov

  ... říše. Hradišti Klášťov má rozlohu 2,1 ha. První archeologické průzkumy se zde konaly v roce 1968. Z lokality s pravěkým opevněním na vrcholu kopce Klášťov pochází rozsáhlá kolekce depotů i jednotlivých ...

  Pardubicko - nález bronzového vědra

  ... vyniká nádhernou tepanou výzdobou s motivy slunečních kotoučů tažených labutěmi. Tato symbolika se v pravěkém vývoji objevuje především v období popelnicových polí. Nádoba byla vyrobena v širší oblasti ...

  Turnov - Valdštejnsko - vesnice z doby kamenné

  Vesnici z mladší doby kamenné objevili na Valdštejnsku u Turnova na Semilsku archeologové z Muzea Českého ráje. Mezi nálezy jsou části opracovaných pravěkých nástrojů, takzvaná štípaná industrie. Archeologové ...

  Tovačov - pravěké nálezy ...

  Záchranný výzkum v blízkosti kostela sv. Václava probíhající v roce 2017 poskytl badatelům důkazy o pravěkém osídlení. V sídlištních jámách nalezli například keramiku věteřovské kultury ze starší doby ...

  Květen 2017

  ... Od pravěku k současnosti od 7.4. Pohřbívání v době kamenné  ...

  Pohřbívání v době kamenné

  ... bude hned několik pravěkých kulturních celků od neolitické kultury s lineární keramikou až po samotný závěr eneolitu a kulturu se zvoncovitými poháry. Dále bude představena unikátní lokalita v Brodku u ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo