Archevita – Stopami věků

Nová expozice ve Středočeském muzeu v Roztokách www.archevita.cz
archevita1

2

3

4